Achter de Koepel is een locatie van de Gereformeerde Kerk Arnhem (ook wel bekend als De Koepelkerk). Deze locatie, aan het Jansplein, is direct gelegen achter het kerkgebouw. Dit gebouw is ingericht als zalen-/vergadercentrum en het wordt gebruikt voor educatie aan jongeren (catechisatie en verenigingswerk) en als vergadercapaciteit voor kerkbestuur, diaconie, commissies, verenigingen, cursussen, bijeenkomsten, e.d.

De Koepelkerk heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Stichting In de Weerd, die de kerk ondersteuning biedt bij verhuur en exploitatie van deze locatie. Tevens wordt ondersteuning geboden bij verhuur en exploitatie van De Koepelkerk voor grootschalige evenementen.

De Koepelkerk wil op deze wijze het initiatief ondersteunen van vijf Arnhemse organisaties, Zorgbelang, Siza, APCG, RIBW AVV, VIA en Rijnstad die zich inzetten voor de Arnhemse samenleving om burgers te inspireren tot maatschappelijke activiteit.

Voor meer informatie zie www.koepelkerk-arnhem.nl.